Group chat chuyên biệt hỗ trợ từ chuyên gia

Sự kiện chỉ dành riêng cho nhà kế

Tài khoản E-learning trị giá hơn 5.000.000 

Tra cứu văn bản và các kho dữ liệu hỏi đáp

4

GIÁ
TRỊ

TÀI KHOẢN WEBKETOAN PRO  MANG LẠI

Tham gia nhóm chuyên gia kế toán để bổ sung kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, luôn có kiến thức mới nhất, thực tế nhất

Tài khoản E-learning trị giá hơn 5 triệu đồng (https://webketoan.edu.vn/)

Tra cứu văn bản và kho dữ liệu hỏi đáp tư vấn

Đặc quyền tham gia các sự kiện dành riêng cho nhà Kế


Phí trọn gói
1.800.000 VNĐ

Group tư vấn 1-1 cùng chuyên gia

Tham gia group chat chuyên môn

Tham gia group cập nhật tin tức

18 Sự kiện riêng cho thành viên
Webketoan Edu
 5.000.000 VNĐ

Gói 12 tháng

Phí trọn gói
450.000 VNĐ

Group tư vấn 1-1 cùng chuyên gia

Tham gia group chat chuyên môn

Tham gia group cập nhật tin tức

03 Sự kiện riêng cho thành viên
Webketoan Edu
1.000.000 VNĐ

Gói 3 tháng
Gói 6 tháng

Phí trọn gói
900.000 VNĐ

Group tư vấn 1-1 cùng chuyên gia

Tham gia group chat chuyên môn

Tham gia group cập nhật tin tức

09 Sự kiện riêng cho thành viên
Webketoan Edu
 3.000.000 VNĐ

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI

Đồng sáng lập - Chuyên viên tư vấn
ÔNG ĐỖ NGUYÊN BÌNH
Đồng sáng lập - Phó phòng thẩm định
ÔNG PHAN TUẤN NAM
Đồng sáng lập - Phó phòng thẩm định
ÔNG TRỊNH HÔNG KHÁNH
PGĐ Đại lý thuế Eketoan
ÔNG NGUYỄN HỒNG THỌ
Đồng sáng lập - Trưởng phòng thẩm định
BÀ VŨ VIỆT HƯƠNG
Đồng sáng lập
BÀ HOÀNG THỊ HƯƠNG TRÀ
Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc
ÔNG NGUYỄN HẢI TÂM 
ÔNG PHAN THANH NAM
Đồng sáng lập - CFO
ÔNG TRẦN HOÀNG LONG
Đồng sáng lập - Trưởng đại diện tại Hà Nội
Đồng sáng lập - Trưởng phòng DV khách hàng
BÀ PHAN THỊ TOÀN

NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN MỖI NGÀY VÀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG NHÂN SỰ - CHUYÊN NGHIỆP HƠN VỚI TÀI KHOẢN WEBKETOAN PRO